Općina Ključ financira devet projekata nevladinih organizacija

posted in: Arhiva | 0

Općinska Komisija za ocjenu projektnih prijedloga donijela je odluku o tome koje će projekte financirati općina Ključ u 2015. godini, a na osnovu javnog poziva upućenog organizacijama civilnog društva, odnosno, nevladinim organizacijama. 

U skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sektoru u ovoj godini općina Ključ će financirati ukupno devet projekata i to u okviru prioritetne oblasti jačanja lokalne demokratije jedan projekat, iz oblaste kulture šest projekata i u okviru oblasti socijalne zaštite dva projekta. Na javni poziv prijavile su se sljedeće organizacije: OC Kosmos, BZK Preporod Ključ, KUD Stari grad, UM Krasuljak, KSD Ćiro, KUD Naša mladost, Udruženje za zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“, Udruženje „I mi se budimo“ te Udruženje "Ključki biseri",  a svi projekti biće financirani sa iznosom od po 1.000 KM.
 
Organizacije civilnog društva / nazivi projekata:
 
Prioritetna oblast jačanje lokalne demokratije – jedan projekat:
 
Omladinski centar “Kosmos” – “Uči, misli, aktiviraj se”
 
Prioritetna oblast kultura – šest projekata:
 
Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” – Općinsko društvo “Preporod” Ključ – “Organizacija večeri sevdalinke”
 
KUD “Stari grad Ključ” – “Međunarodna smotra horova”
 
UM “Krasuljak” – “Organizacija večeri narodnih igara na Krasuljama”
 
Kulturno-sportsko društvo “Ćiro” – “Sanička dolino, igraj, pjevaj, skači, zaslužila si”
 
KUD “Naša mladost” – “IV smotra folklora Sanica 2015”
 
Udruženje za zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti “Ključ na Sani” – “Iskopaj svoju prošlost”
 
Prioritetna oblast socijalna zaštita – dva projekta:
 
Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama “I mi se budimo” – “Pružite nam ruku prijateljstva”
 
Udruženje žena “Ključki biseri” – “Zdrava žena, stabilna porodica”