Rokovi za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kantonalne novčane podrške u 2015.godini

posted in: Arhiva | 0

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove  općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  da je   Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona donio Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu, broj: 03-017-468/2015 od 11.06.2015.godine, a u vezi sa članom 40. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 01/15). 

Pravo na novčane podrške ostvaruju korisnici/poljoprivredni proizvođači  koji pored općih  uslova moraju ispunjavati i posebne kriterije za ostvarivanje novčanih podrški.
Na propisanim obrascima poljoprivredni proizvođači pojedinačno podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  uz koje prilažu  propisanu dokumentacju u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove.
 
Uputstvo za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu broj:08-24-6070-2/15 od 23.06.2015.godine može se preuzeti OVDJE , a prečišćeni tekst Uputstva  sa rokovima za podnošenje zahtjeva nalazi se u daljem tekstu:
 
ROKOVI  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2015.GODINI
 
ANIMALNA PROIZVODNJA
 
01.11.2015.godina
Interventna pomoć pčelarima – minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava – visina podrške iznosi 6 KM/društvo.
Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 30.08.2015.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi.
 
30.11.2015.godina
Uzgoj 1 grla rasplodne junice –  visina podrške 350 KM/grlo
Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.10.2015.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi.
 
Tov junadi – 2  grla u toku godine – maksimalno dva turnusa u toku 2015. godine – 300 KM/grlo
48 sati od trenutka useljenja bilo koje količine teladi podnijeti zahtjev za prijavu tova junadi u općinu  i podnijeti zahtjev/prijavu za izradu zapisnika o završetku tova  putem općinske službe  Uzgojno selekcijskoj službi najkasnije 15  dana prije prodaje 
 
Tov pilića minimalno 5.000, a maksimalno 100.000 komada  i plasman istih – visina podrške 0,07 KM/komad
 
Držanje koka nesilica minimalno 1.000, a maksimalno 5.000 komada  – visina podrške 0,07 KM/komad
 
Proizvodnja riblje mlađi (lipen i pastrmka) – proizvodnja i plasman 300.000 komada riblje mlađi veličine najmanje 20 kom/kg – visina podrške 0,03 KM/komad
 
 
BILJNA PROIZVODNJA
 
01.09.2015.
Proizvodnja povrća, jagoda i cvijeća u zatvorenom prostoru – minimalno 200 m2  sa minimalnim brojem 2,5 presadnica/m2. Potrebni računi o nabavci presadnica ili lukovica cvijeća ili dokaz o prodatom povrću od strane otkupljivača na ime klijenta  – visina podrške 3,0 KM/kg.
 
30.09.2015. 
Ostvarivanje novčane podrške za nabavku sadnica jagodičastrog voća – jagoda – površina monokultura minimalno 0,1 ha, a maksimalno 0,5 ha – visina podrške 2.000 KM/ha. 
 
Podizanje novih plastenika i staklenika – minimalna površina 100 m2  – visina podrške 3 KM/ m2
 
15.10.2015
Proizvodnja gljiva na površini supstrata od 50 m2 do 500 m2 i  plasman na tržište 
(maximalan broj 3 turnusa u toku 2015.godine sa ukupnom površinom od 500  m2) – visina podrške 1,5 KM/ m2.
 
30.11.2015.
Ostvarivanje novčane podrške za nabavku sadnica jagodičastrog voća (malina, kulina, borovnica i aronija) – površina monokultura minimalno 0,1 ha, a maksimalno 0,5 ha – visina podrške 2.000 KM/ha.  
 
Sufinansiranje kamata na revolving kredit ostvaruju  poljoprivredni proizvođači  u  primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji su realizirali kredit  na osnovu Odluke Vlade USK-  a,  broj:03-017-292/2015. od 24.04.2015.godine(C-3). 
      Regresiranje –subvencioniranje kamata na navedene kredite iznosi 4 % na godišnjem nivou.  
 
U 2015.GODINI TAKOĐE SU PROPISANE NOVČANE PODRŠKE ZA KOJE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI NE PODNOSE ZAHTJEVE I TO:
 
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu poljoprivredni proizvođači kravljeg mlijeka koji su plasirali mlijeko registriranim otkupljivačima mlijeka na području USK-a u III i IV kvartalu 2014.godine  – najmanja količina plasiranog mlijeka 500 litara – visina podrške 0,10 KM/litara isporučenog mlijeka. 
Registrovane mljekare dostavljaju rastere kantonalnom ministarstvu.
 
Proizvodnja povrća na otvorenom : kornišoni, paprika, paradajz, luik, cikla – od 0,1 -0,5 ha i plasira minimalno 2 tone na tržište registrovanim prerađivaču ili otkupljivaču povrća na teritoriji Bosne i Hercegovine a koji je u sistemu PDV-a – visina podrške 0,10 KM/kg
Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 30.10.2015.godine. 
Općinske službe na čijoj teritoriji je registrovani otkupljovač ili prerađivač su dužne Kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2015.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.
 
Proizvodnja jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, jagoda i aronija)  – proizvodnja i predaja registrovanom otkupljivaču  na teritoriji Bosne i Hercegovine a koji je u sistemu PDV-a minimalno 1 tone jagodičastog voća – visina podrške 0,4 KM/kg.
Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 30.10.2015.godine.
Općinske službe na čijoj teritoriji je registrovani otkupljovač ili prerađivač su dužne Kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2015.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.
 
Sufinansiranje izrade mliječnih kartona – visina podrške 4,00 KM/grlo
Veterinarske organizacije mjesečno dostavljaju kantonalnom ministarstvu obračunsku tabelu, poljoprivredni proizvođači plaćaju veterinarskim organizacijama razliku od punog iznosa izrade mliječnog kartona. Krajni rok za podnošenje zahtjeva ministarstvu je 30.11.2015. godine
 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, trezor i privredu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 109.