U Sarajevu održana konferencija “Migracije i razvoj: Od potencijala do razvojnih rezultata – dobre prakse i naučene lekcije

posted in: Dijaspora | 0

U Sarajevu je 02.12.2015. godine održana Konferencija pod nazivom „Migracije i razvoj: od potencijala do razvojnih rezultata – dobre prakse i naučene lekcije“ u sklopu Projekta „Migracije i razvoj: uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH“, zajedničke inicijative Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP

 

Projekat je započet sa ciljem da doprinese uspostavi povoljnog okruženja za saradnju sa iseljeništvom spremnim da promoviše i proaktivno podrži razvoj zemlje u relevantnim oblastima tranzicije i socio-ekonomskog napretka.

Na konferenciji su predstavljena ostvarena postignuća, promovisane dobre prakse i primjeri iz BiH i drugih država koje stavljaju u fokus kreiranje poticajnog okruženja za angažman dijaspore, te promovišu iseljeništvo kao razvojni potencijal.

U okviru panel diskusije prisutnima se obratio i gospodin Nedžad Zukanović, Općinski načelnik koji je prisutnima iznio vlastita iskustva i iskustva lokalnih vlasti Ključa na uvrštavanju migracija u lokalnoj razvojnoj strategiji i saradnji sa iseljeništvom.