Održana XXXIV sjednica Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće Ključ na svojoj 34 sjednici održanoj u ponedjeljak, 30.11.2015 godine usvojilo je Odluku o određivanju i obilježavanju naziva ulica, ustanova i trgova i označavanju zgrada brojevima na području općine Ključ.

 

Usvajanjem  Odluke potvrđeno je da u našoj općini u narednom periodu započinje numerisanje stambenih jedinica kao i određivanje i obilježavanje naziva ulica. Nabavku tablica nazivima ulica, trgova i tablica sa kućnim brojevima vršiti će Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu  dok će tablice postavljati JKP „Rad“.Troškove nabavke tablica s kućnim brojevima, te troškove postavljanja i održavanja istih snose vlasnici ili korisnici zgrada dok troškove nabavke i postavljanja tablica sa nazivima ulica, ustanova i trgova snosi Općinski fond.S obzirom da je u prethodnom periodu na terenu primjećen niz problema zbog nereguliranja ove oblasti Općinsko vijeće je istaklo da je ovo dobar primjer kako treba urediti ovu oblasti. Pored općine Ključ u našem kantonu jedino se još općina Bihać odlučila na ovaj korak. Iako je bilo sugestija, pitanja i primjedbi vijećnika na pojedine članove Odluke, a najviše vezano za potrebna finansijska sredstva za realizaciju iste , Odluka je na kraju usvojena. U ime kolegija Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Nermin Kapetanović, šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove je povukao sa dnevnog reda 9,10,11 i 12 tačku koje se odnose na usvajanje i provođenje Urbanističkog projekta za Stambeno-poslovni blok I i II. Ovo su projekti veoma bitni za sam centar grada i veoma značajni  te će sa na jednoj od narednih sjednica izaći sa kvalitetnim rješenjima kazao je Kapetanović. Do kraja sjednice vijećnici su između ostalog  usvojili i Odluku o upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete, LEAP-lokalni ekološki akcioni plan i Program rada i finansijskog poslovanja JP „UKUS“ Ključa za 2016 godinu.

(media-kljuc)