Usvojen Regulacioni plan prostornog obuhvata Drvne industrije „Ključ“ u Ključu

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj  XXXIII redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2015. godine donijelo je Odluku o usvajanju Regulacionog plana prostornog obuhvata Drvne industrije „Ključ“ u Ključu i Odluku o provođenju Regulacionog plana prostornog obuhvata Drvne industrije „Ključ“ u Ključu.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacionog plana u okviru koje se definišu: granice prostornih cjelina, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uslovi za uređenje zelenih i slobodnih površina, uslovi za privremeno korištenje površina rezervisanih za druge namjene (do privođenja utvrđenoj namjeni), uslovi za uređivanje fasada, postavljanje ograda, postavljanje stubova i samostalnih reklamnih objekata, odnos prema postojećim objektima te uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati.
Obuhvat Regulacionog plana zauzima prostor površine od 50.279 m2 ( 5,0279 ha) i nalazi se uz magistralni put Sarajevo-Bihać, uz samu rijeku Sanu.