Počela realizacija projekta zbrinjavanja pasa lutalica u Ključu

posted in: Arhiva | 0

Problem pasa lutalica je evidentan u skoro svim općinama naše zemlje. S tim u vezi, Međunarodni fond za dobrobit životinja zajedno sa UNDP-om počeo je sa realizacijom projekta zbrinjavanja pasa lutalica u općinama naše zemlje s obzirom na to da lokalne zajednice nisu u mogućnosti da samostalno riješe ovaj problem uglavnom zbog nedostatka novca.

„Projekat se realizuje i u Ključu, a njegova prvashodna namjera je izrada humanog, dugoročnog i lokalno održivog plana upravljanja populacijom pasa“, kazala je Elzemina Bojičić, koordinator projekta. U toku ove sedmice nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta u našoj općini koje su počele u januaru 2016. godine. U ovoj fazi u svim mjesnim zajednicama općine Ključ direktno na terenu rade se ankete kako bi se utvrdili problemi koje ljudi dovode u vezu sa psima lutalicama.

„Jako smo zadovoljni odzivom ljudi u Ključu i na terenu smo do sada ustanovili da ljudi zaista imaju probleme sa psima, imaju strah i uplašeni su mada prema dosadašnjem informacijama nema evidentiranih ugriza“ istakla je Elzemina.

Nakon završetka ankete i formiranja izvještaja koji će biti proslijeđeni Međunarodnom fondu za dobrobit životinja radna grupa za područje Ključa će se ponovo sastati i slijedi održavanje radionice na kojoj će se raditi na planiranju intervencije.

Podršku projektu dala je i Općina Ključ na čelu sa Općinskim načelnikom Nedžadom Zukanovićem koji je istaknuo da općina stoji na raspolaganju i da je spremna da se uključi svim svojim mehanizmima u rješavanje problema pasa lutalica.

Izvor: media-kljuc.ba