Javni oglas za izbor i imenovanje u upravnim i nadzornim odborima JP i JU općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Obavijest građanima da se objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjene pozicije direktora, predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Ključ.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u zatvorenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA, UPRAVNOG I NADZORNIH ODBORA JP i JU na adresu: OPĆINA KLJUČ, 79280 KLJUČ, Branilaca BiH 78 – Komisija za izbor – na ruke predsjednika Komisije Abdulah Šistek.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave podnijete poslije isteka navedenog roka, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više informacija o opisu pozicija, uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati OVDJE.