Javni konkurs za odabir korisnika Programa “Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta”

posted in: Arhiva | 0

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016. godinu

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2016. godinu.

Kreditni program ima za cilj pružiti finansijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize i novo zapošljavanje.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:

–     do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,

–     do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,

–     do 400.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

 

Korisnici kreditnih sredstava: subjekti malog gospodarstva definisani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju minimalno 2 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u većinskom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine.

 

Prijave se dostavljaju do  17.06. 2016. godine.