Asfaltiranje puta u Kamičku

posted in: Arhiva | 0

U subotu, 11,6.2016. godine u Mjesnoj zajednici Kamičak završeno je asfaltiranje puta u skladu sa prioritetima infrastrukturnih projekata za područje općine Ključ za 2016. godinu. Ovom prilikom Načelnik općine Ključ, Nedžad Zukanović  je posjetio Kamičak, te se uvjerio u dobro urađen posao od strane izvođača. Općina Ključ će i dalje nastaviti sa planiranim projektnim aktivnostima proizašlih iz Strategije razvoja općine Ključ, te apliciranjem na sredstva sa viših nivoa vlasti kako bi završili sa predviđenim infrastrukturnim radovima.