15. 06. 2016.

Asfaltiranje puta u Kamičku

U subotu, 11,6.2016. godine u Mjesnoj zajednici Kamičak završeno je asfaltiranje puta u skladu sa prioritetima infrastrukturnih projekata za područje općine Ključ za 2016. godinu. Ovom prilikom Načelnik općine Ključ, Nedžad Zukanović  je posjetio Kamičak, te se uvjerio u dobro urađen posao od strane izvođača. Općina Ključ će i dalje nastaviti sa planiranim projektnim aktivnostima proizašlih iz Strategije razvoja općine Ključ, te apliciranjem na sredstva sa viših nivoa vlasti kako bi završili sa predviđenim infrastrukturnim radovima.

 

     

 

 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]