U Ključu trening na temu: “Korištenje informacionih tehnologija za podršku učešća građana razvoju zajednice i bolju upravu”

posted in: Arhiva | 0

U okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" u Ključu se od 24.10.-27.10.2016. godine održava trening na temu: "Korištenje informacionih tehnologija za podršku učešću građana, razvoju zajednice i bolju upravu". Ovom treningu prisustvuju predstavnici mjesnih zajednica s područja općine Ključ i općine Sanski Most koje su izabrane u pomenutom projektu. Predstavnici na treningu iz mjesnih zajednica su osobe koje su do sada prošle određene treninge u okviru projekta kao što su ECDL, Izrada i pisanje projektnog prijedloga i fasilitatori, predstavnici OCD-a, te koordinatori projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH".  

Specifični ciljevi treninga su:

usvojti osnovne  informacije uključenosti građana u definisanju javnih politika i zašto je to bitno;

usvojiti neophodna znanja i vještine formiranja poruka za javno komuniciranje putem IT alata u cilju angažmana građana u različitim aktivnostima od javnog interesa;

prakticno primjeniti usvojena znanja i vještine za formiranje online mjesnih zajednica

 Na kraju dvodnevne obuke, učesnici – predstavnici mjesnih zajednica iz odabranih opština/ općina  u BIH će biti u mogućnosti da:  

uključe građane svoje mjesne zajednice i opštine u donošenje odluka od javnog interesa, kako bi se postigli bolji rezultati javnih razvojnih inicijativa, boljih rezultati aktivnosti zajednice odnosno bolji servisi koje pruža lokalna samouprava;

formulisati i odaslati poruke i informacije građanima i specifičnim ciljnim grupama kako bi mobilisali građane i ostvarili šire učešće u donošenju odluka pomoću postojećih IT alata (društvenih mreža, IT servisa i web sajtova);

prepoznaju mogućnosti pružanja tradicionalnih usluga građanima i poslovnim organizacijama elektronskim putem;

iskoriste niz IT alata za davanje „glasa“ građaninu: npr. uključivanje građana u donošenje odluka, praćenje realizacije aktivnosti ili projekata, pružanje građanima šansi da daju svoje mišljenje o realizovanim aktivnostima organa lokalne samouprave, da daju ideju ili se požale po nekom pitanju;

uključe specifične grupe (mlade ljude, žene, stanovnike „ruralnih“ područja) da uzmu veće učešće u javnom životu svoje lokalne zajednice.