Održan direktni susret Načelnika Nedžada Zukanovića sa građanima Ključa

posted in: Arhiva | 0

 

Fondacija za razvoj i demokratiju jučer je u Ključu održala događaj pod nazivom „Sastanak sa Načelnikom“ koji je kroz direktni susret Načelnika Nedžada Zukanovića sa građanima Ključa, predstavnicima mjesnih zajednica, lokalne vlasti, NVO i medija pokušao da ponudi odgovore na ključne teme u lokalnoj zajednici i to prije svega u mjesnim zajednicama.Na sastanku se razgovaralo o planovima razvoja općine Ključ kroz prizmu građanske participacije, sa naglašenom novom ulogom mjesnih zajednica, kao centra direktnog učešća građana u općinskim procesima.

Sastanak  sa Načelnikom je kroz kombinaciju intervjua načelnika sa moderatorom , te kroz postavljanje pitanja od strane publike, analizirao nekoliko ranije definisanih segmenata koji se dotiču glavne teme. Tokom događaja prisutni su imali priliku da kroz 5 segmenata (Nova vizija mjesnih zajednica i izbori, Učestvovanje građana u planiranju i kreiranju budžeta, Komunalne teme, razvoj , privreda, Rad sa mladima, socijalno ugroženim i drugim kategorijama i poboljšanje komunikacije sa građanima)  razgovara sa Načelnikom Zukanoviće definišu ključne probleme u pomenutim oblastima i daju prijedloge za njihovo riješenje.

Inače  događaj je dio projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu vlade Švicarske i Švedske, a koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH. Isti sastanak biti će organizovan u 23 općine u BiH, a sve sa ciljem da se doprinese razvoju kapaciteta građana kao aktivnih sudionika procesa donošenja odluka.