JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA ZA PLASTENIKE 100 M2

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/11) i potpisanog Ugovora o suradnji između Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za implementaciju projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje u suradnji sa migrantima“, Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA PLASTENIKA POVRŠINE 100 m2 SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela 12 plastenika površine 100 m2  sa sistemom za navodnjavanje i sadnim materijalom u cilju povećanja kapaciteta i održivosti plasteničke proizvodnje zajedničkim projektom Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo podnošenja Prijave za dodjelu plastenika površine 100 m2 imaju svi poljoprivredni proizvođači koji imaju  prebivalište na području općine Ključ i koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na prostoru općine Ključ.

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu za dodjelu plastenika  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju   općih kriterija iz Javnog poziva kao i dokaze o ispunjavanju   dodatnih kriterija i to originali ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

 

III a OPĆI KRITERIJI

 

Opći kriteriji

Potrebni dokumenti

1.

Lični podaci/obrazac Prijave

Popunjen obrazac Prijave na ime nosioca/nositeljke (Obrazac I)

2.

Da je podnositelj/podnositeljka Prijave upisan/upisana kao nosilac/nositeljka gazdinstava u  RPG ili RK u Općini Ključ

Potvrda nadležne općinske službe o upisu ili o podnesenom Zahtjevu za upis u RPG i RK

3.

Da podnositelj/podnositeljka ima prebivalište na teritoriji općine Ključ

Original ili kod nadležnog organa ovjerena kopija Uvjerenja o prebivalištu (CIPS prijava)

4.

Dokaz o posjedovanju zemljišta za postavljanje plastenika

Posjedovni list/ZK izvadak na ime nosioca/člana gazdinstva

5.

Finansijsko učešće korisnika/korisnice u projektu

Ovjerena izjava o spremnosti obezbjeđenja sredstava u suradnji sa migrantima u iznosu od 930,00 KM (Obrazac II)

UKOLIKO NEKI OD OPĆIH KRITERIJA NIJE ISPUNJEN, PRIJAVA SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE

 

III b DODATNI KRITERIJI

 

Dodatni kriteriji

Potrebni dokumenti

1.

Posjedovanje plastenika

Lista korištenja iz RPG/RK

2.

Broj članova domaćinstva u dobi od 18 – 60 godina koji ne ostvaruju primanja po bilo kom osnovu

Potvrda o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

Potvrda o školovanju odnosno kopija đačke knjižice ili indexa

3.

Životna dob podnosioca/podnositeljke prijave

Ovjerena kopija lične karte

 

DOKAZI IZ DODATNIH KRITERIJA SU OBAVEZNINA OSNOVU ISTIH ĆE SE IZVRŠITI BODOVANJE

 

IV KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

Br.

Dodatni kriterij

Distribucija bodova

Maks.

bodova

Prioriteti

1.

Podnositelj/podnositeljka već posjeduje plastenik

NE = 25

Površina plastenika od 100 m2 do 150 m2 = 15

Površina plastenika od 151 m2 do 400 m2 = 10

Površina plastenika preko 401 m2 = 5

25

1

2.

Broj članova domaćinstva u dobi od 18 – 60 godina koji ne ostvaruju primanja po bilo kom osnovu

1- 2 člana = 5

3-5 članova = 10

Preko 5 članova = 15

15

2

3.

Životna dob podnosioca/podnositeljka Prijave

Od 18-35 godina = 5

5

3

 

UKUPNO

45

 

 

 

V   PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Projektni tim imenovan od Općinskog načelnika Rješenjem broj: 04-44-2781/16 od 27.12.2016. godine, a na osnovu definisanog sistema bodovanja dodatnih kriterija. 

Prilikom utvrđivanja konačne rang liste, ukoliko određeni podnositelji/podnositeljke budu imali isti broj bodova prednost će se dati u skladu sa definisanim prioritetima.

Konačna rang lista će biti objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Općine Ključ.

 

Ukoliko Projektni tim ustanovi da neki od dostavljenih podataka od strane Korisnika nije tačan i ne prikazuje stvarno činjenično stanje, isti će se isključiti iz daljnjeg razmatranja.