Javni konkursi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

posted in: Arhiva, Konkursi | 0

OBAVIJEST – JAVNI KONKURS

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2017. godinu

 

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2017. godinu.

Kreditni program ima za cilj pružiti finansijsku pomoć subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih učinaka privredne krize i novo zapošljavanje.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na sljedeći način:

–     do 200.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,

–     do 300.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,

–     do 400.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Korisnici kreditnih sredstava su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme.

Prijave se dostavljaju do  14.04. 2017. godine.

 

 

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

ZA 2017. GODINU

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

Projekt br. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

 

Projekt br. 2: Poticaji inovatorima-pojedincima

 

Projekt br. 3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

Projekt br. 5: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata

 

Projekt br. 6: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

 

Projekt br. 7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

 

Rok za dostavu prijava je do 14.04.2017.godine

Sve dodatne informacije možete dobiti na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. www.fmrpo.gov.ba