Svečano otvoren Ured za dijasporu općine Ključ

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

_DSC0420-min

Danas je u Ključu svečano otvoren Ured za dijasporu kao jedna od aktivnosti koje provodi Općina Ključ u sklopu projekta „Dijaspora za razvoj – D4D”.

„Dijaspora za razvoj – D4D” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI), u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici svih partnera na projektu su bili timski prisutni na svečanosti, obrativši se prisutnim ističući značaj i ulogu dijaspore. Ispred općine Ključ – Općinski načelnik Nedžad Zukanović, u ime Švicarske ambasade – Direktorica za saradnju, Barbara Dätwyler Scheuer, gospodin Kemo Sarač u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Sukhrob Khoshmukhamedov, Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP BiH. Navedeni su i svečano otvorili Ured za dijasporu.

U cilju podrške međuopćinskoj saradnji, svečanosti je prisustvovao i Općinski načelnik Sanskog Mosta Faris Hasanbegović, a podršku su dali svojim prisustvom i općinski vijećnici Općinskog vijeća općine Ključ.

Optimized-_DSC0309 (1)

Cilj ovog projekta je da, u saradnji s dijasporom, doprinese uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, identifikovanih u okviru usvojene integrisane lokalne razvojne strategije, stavljajući na taj način potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja i doprinoseći boljem kvalitetu života na području naše općine.

Velik broj  građana općine Ključ privremeno živi i radi u inostranstvu i većina njih želi ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos  u razvoju općine. Općina Ključ već duži niz godina radi na uspostavljanju saradnje sa svojim građanima u dijaspori kroz organizaciju raznih sadržaja namijenjenih dijaspori, zajedničko ulaganje u infrastrukturne projekte, kulturno-sportsku saradnju i slično.

Namjera nam je da pokušamo identificirati probleme u saradnji sa dijasporom i ponuditi nove inicijative i razmišljanja za poboljšanje saradnje  i iznalaženje novih rješenja.

Osnovni zadatak Ureda za dijasporu općine Ključ je uspostavljanje sistematizirane komunikacije i saradnje svih vidova sa građanima na privremenom boravku u inostranstvu, odnosno sa njihovim organizacijama i udruženjima.

Pored toga, zadaci Ureda za dijasporu su i:

  • komunikacija sa dijasporom (uključujući ličnu komunikaciju, komunikaciju elektronskim putem te putem društvenih mreža),
  • koordinacija između dijaspore i lokalne zajednice u smislu komunikacije o saradnji, i to:
  • interna komunikacija sa kolegama iz JLS,
  • eksterna/vanjska komunikacija ispred JLS sa poslovnom zajednicom i nevladinim sektorom u JLS,
  • komunikacija sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI), Sektorom za iseljeništvo, kao i sa drugim institucijama na različitim nivoima vlasti,
  • koordinacija organizacije posebnih događaja za dijasporu,
  • promocija projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u lokalnoj zajednici iz različitih oblasti:

– ekonomija,

– kultura,

– obrazovanje,

– zdravstvo.

Da je potvrđena spremnost lokalne zajednice za jačanje saradnje sa dijasporom, potvrđuje i činjenica da je okviru Ureda obezbjeđen prostor za rad i djelovanje udruženjima „Prijatelji Ključa“ Luzern i Bosansko-kanadskom humanitarnom društvu, Toronto, čiji predstavnici su takođe prisustvovali današnjoj svečanosti.

_DSC0315-min

_DSC0359-min

cof

_DSC0313-min

_DSC0332-min

_DSC0334-min

_DSC0379-min

_DSC0389-min

_DSC0416-min

_DSC0420-min

_DSC0428-min

_DSC0432-min

_DSC0435-min

_DSC0437-min