Održana Biznis kafa u okviru manifestacije Dani dijaspore Ključ 2018.

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

U okviru manifestacije Dani dijaspore Ključ 2018. održana je Biznis kafa kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“ u kojem učestvuje i Općina Ključ, a  koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Velik broj  građana općine Ključ privremeno živi i radi u inostranstvu i većina njih želi ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos u razvoju općine.

Namjera Općine Ključ je da identificira probleme u saradnji sa dijasporom i ponudi nove inicijative i razmišljanja za poboljšanje saradnje  i iznalaženje novih rješenja.

Definisanje saradnje sa dijasporom na institucionalnom osnovu i provođenje pojedinačnih projekata otvoriće mogućnost za intenzivnije uključivanje dijaspore u razvojne programe lokalne samouprave. Sa tim ciljem je otvoren i Ured za dijasporu općine Ključ čiji je snovni zadatak uspostavljanje sistematizirane komunikacije i saradnje svih vidova sa građanima na privremenom boravku u inostranstvu, odnosno sa njihovim organizacijama i udruženjima. Prostorije Ureda za svoj rad koriste i udruženja „Prijatelji Ključa“ iz Švicarske i Bosansko-kanadsko humanitarno društvo, čiji predstavnici su prisustvovali današnjem sastanku.

Ovo je bila dobra prilika da se sretnu predstavnici svih zainteresovanih grupa aktera (općinske vlasti na čelu sa Općinskim načelnikom, poduzetnici sa lokalnog nivoa, BH institucije, međunarodne razvojne agencije, domaće nevladine organizacije i dijaspora) i u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, prijedloge i razmijene iskustva.

U radnom dijelu obrađene su teme: prezentacija promotivnog materijala općine Ključ,  saradnja sa dijasporom, potencijali općine Ključ i revizija Strategije razvoja općine Ključ 2014 – 2023. godina.

Druženje je bilo ugodno i korisno, a na samom kraju Biznis kafe doneseni su i zaključci u namjeri daljeg jačanja saradnje, promocije privatnih biznisa, razmjene iskustava i znanja, umrežavanja privatnih i društvenih interesa i promocije potencijala općine Ključ.

Udruženje omladinski centar “Kosmos” je u sklopu programa predstavio svoj projekt “Dani kulture Bosne i Hercegovine u Luzernu, Švicarska”, čime je samo potvrđeno dosadašnje partnerstvo te su razvijeni planovi za daljnju suradnju. Ovaj projekt i njegove aktivnosti su podržane od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u okviru Javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2017. godinu.