DI KLJUČ DOO KLJUČ U STEČAJU – PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                  OGLAS

   ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju

   PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1 691/5 Pilana – Građevinsko z. 0 1.134 28.350
2 691/6 Pilana – Građevinsko z. 0 1.860 46.500
3 691/7 Pilana – Građevinsko z. 0 1.786 44.650
4 691/8 Pilana – Građevinskog, 0 372 9.300
5 691/9 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
6 691/10 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
7 691/11 Pilana – Građevinsko z. 0 1.886 47.150
8 691/12 Pilana – Građevinsko z. 0 737 18.425
9 691/14 Pilana – Građevinsko z. 0 3.245 159.087
10 691/15 Pilana 800 2.548 78.653
11 691/16. Pilana 1.688 3.138 132.726
12 691/17 Pilana 1419 2.021 70.370
13 691/18 Pilana 276 2.096 45.936
14 691/19 Pilana 3060 3.060 75.900
15 691/20 Pilana – Građevinsko z. 0 2 938 73.450
Ukupno 27.601 849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot Naziv J/m Kol. Vrijednost Vrijednost Napomena
16 Kace za odlaganje piljevine kom 1 43.659,00 43.659,00 s mehaniz.
17 Dimnjak za spaljivanje kom 1 7.938,00 7.938,00

 

Lokacija Brodarica

18 Cikular za uzdužno rezanje kom 1 453,60 453,60
19 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.592,00 5.184,00

 

Lokacija Pilana

20 Brenta 1500 kom 1 3.645,00 3.645,00
21 Duplak kom 1 4.698,00 4.698,00
22 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.268,00 4.536,00
23 Silos za sječku kom 2 6.075,00 12.150,00
24 Štrucer za poprečno rezanje kom 1 469,80 469,80
25 Mašina za uzdužno rezanje kom 1 2.997,00 2.997,00

 

Lokacija Pilana 1

26 Agregat kom 1 162,00 162,00 Stara pilana
27 Tračne pile za brentu 1500 kom 7 186,30 1.304,10
28 Tračne pile za brentu 1100 kom 3 162,00 486,00 tri transp. I.
29 Gatarske pile kom 38 64,80 2.462,40

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30 Dimnjak sa ventilatorom kom 1 5.913,00 5.913,00

 

Lokacija Panelka

31 Cikular HKP -55 kom 2 680,40 1.360,80
32 Cikular PCP-450 kom 1 486,00 486,00
33 Cikular mali kom 10 129,60 1.296,00
34 Dio od viljuškara kom 1 405,00 405,00
35 Aparati za gašenje – razni kom 7 24,30 170,10
36 Spajač furnira kom 1 8.626,50 8.626,50
37 Spajač letvica kom 2 7.776,00 15.552,00
38 Brusilica VOLMER kom 1 542,70 542,70
39 Nosač ljepila kom 1 5.184,00 5.184,00
40 Nanosač furmira kom 1 6.318,00 6.318,00
41 Uljna pumpa kom 1 2.916,00 2.916,00
42 Obrezivač ploča kom 1 13.932,00 13.932,00
43 Brusilica BOTTCHER kom 2 6.804,00 13.608,00
44 Okretač ploča kom 1 1.296,00 1.296,00
45 Kompresor FAGRAM kom 2 1.150,20 2.300,40
46 Mašina X9 kom 4 324,00 1.296,00
47 Vagonić kom 1 324,00 324,00
48 Podizna platforma kom 1 664,20 664,20
49 Kolica za letvice kom 5 45,00 225,00

 

Lokacija Magacin

50 Mašina X1 kom 1 291,60 291,60
51 Mašina X2 kom 1 567,00 567,00
52 Formatna pila kom 1 9.477,00 9.477,00
53 Mašina X4 kom 1 275,40 275,40
54 Mašina X5 kom 1 81,00 81,00
55 Zamajac GATARSKI kom 1 850,50 850,50
56 Mašina X6 kom 1 81,00 81,00
57 Mašina X7 kom 1 89,10 89,10
58 Mašina X8 kom 1 275,40 275,40
59 Aparat za gašenje kom 4 24,30 97,20

 

Lokacija Kotlovnica

60 Ventilator dimnjaka kom 1 3.654,00 3.654,00

 

Lokacija Pilana

61 Kanalna sortirnica kom 1 11.880,00 11.880,00
62 Prikolica kom 1 1.800,00 1 800,00
63 ViŠelisna kružna pila, sa platformom kom 1 2.970,00 2.970,00 TOZD

Mežica,

Slovenija

64 Transporter za prizmu kom 1 1.512,00 1.512,00
65 Transporteri za grede sa prebacivaćtma kom 1 5.589,00 5.589,00 2 transp. linije
66 Transporter ispred štucera kom 1 990,00 990,00
67 Transporteri za stucer (do brente) kom 1 1.521,00 1.521,00
68 Transporteri iza štucera (za gater) kom 1 1.710,00 1.710,00
68 Transporteri iza Štucera (do zida) kom 1 1.341,00 1.341,00
70 Transporteri daske 3×4 m kom 1 1.080,00 1.080,00
71 Transporteri daske 3,2×8 m kom 1 2 304.00 2.304,00
72 Transporteri daske 5×5 m kom 2 2.137,50 4.275,00
73 kom 1 1.251,00 1.251,00
74 kom 1 819,00 819,00
75 kom 1 351,00 351,00
76 kom 1 549,00 549,00
77 Konstrukcija u podrumu pilane kom 1 1.800,00 1.800,00
78 Transporter uz duplak kom 1 1.548,00 1.548,00
79 Transporter uz štucer kom 1 1.341,00 1.341,00
80 Sistemi za grijanje hale kom 1.629,00 1.629,00 na stropu
81 Sistemi za otprašivanje hale kom 1 2.079,00 2.079,00 na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82 Parovod 160 m 2500 1,62 4.050,00 bez nosača
83 Parovod a 80 m 2500 2,57 6.412,50 bez nosača
84 Obloga izolacije (Al-lim) kg 2100 1,80 3.780,00
85 Pruga (kranska sta) m 624 22,24 13.878,54 željezo
86 Nadstrešnica iznad sjekirostroja kom 1 1.413,00 1.413,00
87 Trakasti transporer kom 1 607,50 607,50 d=400, l=20m
88 Trakasti transporer kom 1 675,00 675,00 d=600, l=20m
89 Konstrukcija iznad bazena trupaca kom 1 3.357,00 3.357,00
90 Ventilatori za piljevinu kom 3 153,00 459,00
91 Oqrada kruqa kom 45 45,00 2.025,00 2,5×1,25 m
92 Ograda kruga kom 80 90,00 7.200,00 2,5×2,5 m
93 Stub ograde 0 60 kom 130 1,94 251,88 1,3 m
94 Stub ograde 0 60 kom 200 2,98 596,16 2,0 m
95 Parovod 0200 mm m 400 8,71 3.484,80 bez nosača
96 Odvod piljevine 0 500 m 700 22,19 15.535,80 bez nosača
97 Odvod piljevine 0 200 m 160 13,57 2.171,52 bez nosača

 

Lokacija TPP

98 Podizna platforma kom 1 540,00 540,00
99 Transporteri furnira kom 4 963,00 3.852,00
100 Podizna platforma kom 6 1.530,00 9.180,00
101 Transporter srednjača kom 4 963,00 3.852,00
102 Transporter ploča kom 1 855,00 855,00
103 Okretač ploča kom 1 2.250,00 2.250.00
104 Transporteri otpada kom 4 486,00 1.944,00
105 Razvodnik za grijanje kom 1 180,00 180,00
106 Sistem za grijanje m 120 54,00 6.480,00 cjevovod
107 Ventilacija za piljevinu m 80 54,00 4.320,00
108 Kaloriferi kom 15 27,00 405,00
109 Elektroormari kom 3 72,00 216,00

 

Lokacija Krug preduzeća

110 Vaga 100 kg kom 1 135,00 135,00
111 Stolovi, restoranski kom 16 54,00 864,00
112 Stolice kom 90 9,00 810,00
113 Stolovi, rostfrei kom 7 225,00 1.575,00
114 Sudoper kom 3 270,00 810,00
115 šporet kom 3 405,00 1.215,00
116 Kazan kom 4 765,00 3.060,00
117 Veš mašina kom 1 135,00 135,00
118 stolovi, rostfrei, veći kom 4 270,00 1.080,00

 

Lokacija Sušara

119 Grijači zidni kom 18 135,00 2.430,00 2×3 m
120 Grijači stropni kom 42 45,00 1.890,00 1×2 m
121 Razvodnici kom 4 765,00 3.060,00
122 Elektro motori kom 30 63,00 1.890,00
123 Propeleri, ventilatori kom 36 54,00 1.944,00

 

Ostalo

124 Kotao, ispod restorana kom 1 1.602,00 1.602.00 FKR

Zrenjanin

125 Viljuškar kom 1 4.050,00 4.050,00 ČELIK-BOSS
126 Magacin rezervnih dijelova pauš 1 2.070,00 2.070,00

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b. Naziv j/m Količina Početna cijena
127 Cigla puna vatrostalna 12x7x25 kom 1.230 0,50
Suhi drvni sortimenti
128 Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m m3 1,00 50,00
129 Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m m3 19.36 50,00
130 Daska – kratica m3 0,33 50 00
131 Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm m3 0,50 50,00
132 Daska od paleta 2,5 cm m3 0,50 50,00
133 Okorci – dužina 4 m m3 5,00 50,00
134 Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm m3 4.61 50.00
135 Letva – (7×2.5) dužine 1 m m3 3,00 50,00
136 Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m m3 6,60 50.00
137 Letva – 2,5×8 dužine 1 m m3 1,00 50,00
138 Letve 2,5×5 dužina 140 m3 1,00 50,00
139 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 1,70 50,00
140 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 7,00 50,00
141 Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm m3 16,00 50,00
142 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 5,46 50,00
143 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 15,80 50,00
144 Kutne iajsne za pod dužina 4 m m3 0,50 50,00
145 Palete 120×80 visina 13 cm kom 76,00 5,00
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu
146 Daska u krugu steč.dužnika Paleta 19,00 20,00
147 Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm m3 2,35 20,00
148 Betonski elementi kom 300,00 0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik

Prikaz Regulacionog plana DI Ključ – Plan parcelacije i nekretnina koje su predmet prodaje.