Radna posjeta poljoprivrednika općine Ključ farmi PERNA-F d.o.o. u Bosanskoj Krupi

posted in: Arhiva | 0

Dana 22.03.2021. godine u radnu posjetu Farmi d.o.o. Perna-F- Bosanska Krupa  bili su predstavnici općine Ključ na čelu sa Načelnikom općine te rukovodstvo Udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina”-Ključ i direktor Veterinarske stanice Dr.Imširević-Ključ. Iste je dočekao i primio vlasnik i direktor farme gospodin Adem Šahinović. Navedena posjeta je imala za cilj razmjene iskustava u poljoprivrednoj proizvodnji sa posebnim osvrtom na Uzgoj visoko produktivnih mliječnih grla. Navedena farma je izvršila uvoz  stotinu visoko steonih junica simentalske pasmine porijeklom iz Njemačke za potrebe vlastite farme. Samom posjetom predstavnici poljoprivrednih proizvođača su se  uvjerili u kvalitet uvezenih grla. Navedenom posjetom zbog iskazanog interesa na području naše općine za visoko produktivnim grlima željelo se doći do potrebnih informacija za skorom  implementacijom sličih programa na području naše općine uz finansijsku podršku iz Budžeta općine Ključ.