Javni oglas

posted in: Nekategorisano | 0

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA KLJUČ OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-30-1068-1/21 Ključ, 04.06.2021. godine  Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK“, broj: 14/17 i 15/20), a u … Continued