OBAVIJEST o promjeni službene e-mail adrese Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene službene e-mail adrese u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ.

Nova e-mail adresa za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ I Općinskog načelnika je : opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

Ranija e-mail adresa: opckljuc@bih.net.ba  više nije u upotrebi zbog smetnji tehničke prirode.

S poštovanjem,

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika I Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti