Odluke JU Općinski komunalni fond Ključ

posted in: Arhiva, Javne nabavke | 0

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire” Druga Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire” Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zastava Odluka o prihvatanju ponude za popravak kopir … Continued

JAVNI OGLAS za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Broj: 02-34-1668/21 Ključ, 17.08.2021. godine Na osnovu člana 2. Pravilnika o participiranju općine Ključ u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ („Službeni gasnik općine Ključ“, broj:12/19), Općinsko vijeće općine Ključ, dana 17.08.2021. godine  r a s … Continued