OBAVIJEST

posted in: Arhiva | 0

ObavještaVaju se građani općine Ključ da je u toku provođenje javne rasprave na Nacrt  Odluke o grobljima-mezarjima na području općine Ključ.

Nacrt  Odluke može se pogledati  na Oglasnoj ploči općine Ključ, ulaz u šalter sali uz mogućnost evidentiranja pismenih primjedbi u posebnu knjigu evidencije o javnim raspravama  i u prostorijama  svih  mjesnih  zajednice općine Ključ, te na web stranici općine Ključ,  www.opcina-kljuc.ba

Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove,  najkasnije do  14.10. 2021.godine, i na e-mail adresu: sl.prostorno@gmail.com dok će se Centralna javna rasprava po nacrtu Odluke  održati dana  14.10.2021.godine  (četvrtak)  u 11 sati, u Sali općinskog vijeća općine Ključ.