JAVNI POZIV

posted in: Arhiva | 0

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2022.GODINU

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-2189/21 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2022.GODINU

Obavještavaju se građani Općine Ključ da je Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj IX redovnoj sjednici održanoj dana 30.11.2021 godine usvojilo Nacrt budžeta općine Ključ za 2022 godinu  i donijelo zaključak da se sprovede  javna rasprava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2022 godinu održat će se u sali Općinskog vijeća općine Ključ  dana 07.12.2021 godine u dva termina i to: u 1200  i 1800 sati

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta općine Ključ za 2022 godinu  će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, u Službi za finansije i trezor, te na službenoj stranici općine Ključ opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 08.12.2021. godine, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2022. godinu

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Nedžad Zukanović, prof.

U dokumentu ispod se nalazi Nacrt Budžeta za 2022. godinu kao i Rebalans Budžeta za 2021.