POZIV ZA UČEŠĆE NA FORUMU GRAĐANA ZA MZ KLJUČ

posted in: Arhiva | 0

BOSNA  I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA KLJUČ MJESNA ZAJEDNICA KLJUČ Broj:02-04-4-116/21 Ključ, 14.12.2021.godine U okviru projekta “Jačanje i uloga Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”  koji je zajednički projekat Vlada Švicarske i Švedske, a implementira ga … Continued