Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Broj: 08-20-1830-1/22

Bihać; 22.02.2022.godine

Na osnovu člana 54., 72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i člana 17., 20. i 22. Pravilnika  o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.

Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

  1. izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
  2. provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja;
  3. uspostavu informacijskog sistema za zemljište;
  4. zemljišni monitoring;
  5. izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta;
  6. izradu Projekta višenamjenskog vrjednovanja;
  7. realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja;
  8. dekontaminacija zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.