UPITNIK ZA ISPITIVANJE STAVOVA ŽENA U PROJEKTNIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TEMU NJIHOVOG UČEŠĆA NA FORUMIMA GRAĐANA MJESNIH ZAJEDNICA

posted in: Arhiva | 0

Poštovana,
Upitnik koji se nalazi pred Vama je dio istraživanja o stavovima žena na temu učešća na forumima mjesnih zajednica koji su pokrenuti u sklopu druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)“ (MZ projekat).  Ovaj projekat provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska pri čemu projektne aktivnosti pomažu da se planovi i prioriteti stanovnika jedne mjesne zajednice definiraju i realiziraju u saradnji sa opštinskom/općinskom/gradskom upravom.

Princip rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena je centralna tema MZ projekta zbog toga što radom na ovim pitanjima doprinosimo stvaranju značajnog razvojnog potencijala. Žene u BiH su manje zastupljene na upravljačkim pozicijama i na mjestima donošenja odluka a forumi građana u mjesnim zajednicama su između ostalog pokrenuti kako bi se bolje čuo i uvažio glas žena, njihovi stavovi i prioriteti te njihove potrebe.

Do sada su forumi mjesnih zajednica održani u gotovo 200 mjesnih zajednica na području 41 općine/opštine/grada u Bosni i Hercegovini koje sudjeluju u ovom projektu. Prilikom analize učesnika i učesnica foruma, primijećen je znatno manji broj žena koje su se odazvale forumima. S tim u vezi, ovo istraživanje za cilj ima ispitivanje stavova žena o njihovom učešću na forumima u mjesnim zajednicama, te identificiranje problema ili situacija koje utječu na njihov manji odziv.

S tim u vezi, molimo Vas da izdvojite 10 minuta Vašeg vremena i odgovorite na ovaj upitnik te nam na taj način pomognete da povećamo broj žena koje učestvuju na forumima građana.

https://www.surveymonkey.com/r/zene-mz

Hvala vam na učešću!

Tim MZ projekta