Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih za 2023. godinu

posted in: Nekategorisano | 0

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Uslove koje kandidati moraju ispunjavati i spisak dokumentacije koju su dužni dostaviti uz prijavu možete pročitati u Javnom pozivu u prilogu ovog članka.