OBAVIJEST

posted in: Nekategorisano | 0

U skladu sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH, a u namjeri da se poveća poticajna površina poljoprivrednog zemljišta, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi anketu, prikuplja podatke o površinama poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju, a nisu unesene u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva se obavezuje da će podatke dobijene putem ove ankete koristiti isključivo u analitičke svrhe. Podaci se prikupljaju usmeno bez dokazivanja. Ukoliko nosioc gazdinstva ne zna tačnu katastarsku kulturu, upisuje se samo ukupna površina, upisuje se samo zemljište u privatnom vlasništvu.
Anketu provode nadležne općinske službe do 20.12.2023. godine.

Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata na području općine Ključ, a koriste poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu za poljoprivrednu proizvodnju koje nije uneseno u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata FBiH, trebaju da se obrate u Službu za razvoj, privredu i civinu zaštitu lično u kancelariju 8b ili na broj telefona 037/316-232 kako bi dostavili tražene podatke, koji će sedostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi analize zbirnih podataka .

Napomena !
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine
Ključ, kancelarija broj 8b, ili na broj telefona 037/316-232.