Strategija razvoja općine Ključ 2014-2023. godina i Revidirana strategija razvoja

Evaluacija – Finalni Izvjestaj Opcina Kljuc_NA_27062018

Informacija o implementaciji Strategije za 2016

Informacija za 2017