08. 06. 2017.

Otvoreni sastanak/tribina sa vijećnicima Općinskog vijeća općine Ključ i predstavnicima mjesnih zajednica

IMG_3467U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” koji je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a kojeg provodi UNDP BiH, dana je u Ključu održan sastanak/tribina sa vijećnicima Općinskog vijeća općine Ključ. Današnji sastanak je dio aktivnosti u sklopu gore navedenog projekta, a organizovan je od strane Fondacije za razvoj i demokratiju koja je ujedno i partner. Cilj sastanka je bio da se utvrde mehanizmi političke odgovornosti vezano za MZ, zatim diskusija u vezi participacije predstavnika MZ u radu Općinskog vijeća te komunikacije između OV-a i MZ-a. Ova aktivnost će doprinijeti uspostavljanju konačne vizije mjesnih zajednica.

U drugom dijelu dana održan je i sastanak sa sekretarima mjesnih zajednica koji su direktno uključeni u implementaciju projekta te su diskutovali u vezi jačanja uloge MZ u procesima donošenja odluka i jačanja saradnje sa drugim akterima procesa.

IMG_3469  IMG_3464  IMG_3471  IMG_3475

[carousel-horizontal-posts-content-slider]