Obavijest o rokovima za poljoprivredne proizvođače

posted in: Arhiva | 0

 

 

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji i rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na  federalne novčane podrške u 2019.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/18), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  55/17 i 56/18) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje i zahtjeve za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe na čijem području se obavlјa proizvodnja na obrascima P-1 za bilјnu i animalnu proizvodnju.

PRIJAVE PROIZVODNJI

BILJNA PROIZVODNJA 

Rok – najkasnije 01.05.2019. godine

–  Proizvodnja povrća – mladog krompira

Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 8 t/ha mladog krompira.

Rok – najkasnije 15.05.2019. godine

–  Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano i prodato minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha po kulturi ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi ili tritikale

Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

Rok – najakasnije 31.05.2019. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška i grahorice

Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata,

Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.06.2019. godine

–  Proizvodnja voća u rodu – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja ,smokva i kajsija – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća na minimum 2 ha po kulturi i prodaju/prerade minimalno 5 t/ha voća.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju vinograda i ili maslina na najmanje 1 ha te iste prodaju/prerade minimalno 5t/ha grožđa ili 1,5 t/ha maslina.

Rok – najkasnije 15.06.2019. godine

–  Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano minimalno 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.05.2019.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji prodaju ili zadrže u vlastitom uzgoju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Uzgoj pčela – uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava i proda minimalno 3 kg meda po zajednici u toku godine

Rok najkasnije 31.05.2019.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.06.2019.godine

– Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka, glavatica, šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg a maksimalno 600.000 kg ribe u toku godine.

–  Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2019.godine

–  Uzgoj krava prvotelki –  rasplodne junice – uzgoj minimalno 2 junice u toku godine – starost junica pri prvom vještačkom osjemenjavanju ne može biti manja od 14 mjeseci niti veća od 24 mjeseca).

– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – minimalno 15 krava mesne pasmine, kombinovane pasmine ili križance mesne i kombinovane pasmine  i 1 bik čiste mesne pasmine a mlijeko se  koristi isključivo za ishranu teladi.

Proizvodnja goveđeg mesa

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodaja minimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

– Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz uvoza – tov i prodaja minimalno 10 grla u turnusu

–  Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) težine do 310 kg u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 10 dana)

–  Završetak proizvodnje  najkasnije dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 90 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini.

Proizvodnja svinjskog  mesa – tov svinja  – tov i prodaja minimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja ili 75 svinja od prasadi iz uvoza

 – Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg praseta u turnus (useljenje u turnus može trajati najmanje 20 dana)   težine do 35 kg.

–  Završetak proizvodnje deset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 80 dana i najmanje težina od 90 kg na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 6.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

PRIJAVE PROIZVODNJI  IZVRŠITI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE JE 01.10.2019.GODINE

 

Ključ; 06.05.2019.godine                                               Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu