OBAVIJEST

posted in: Nekategorisano | 0 
Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne,
 imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
 
Broj: 03-23-1514/19
Datum, 03.07.2019.godine
 
 
 
O B A V J E Š T E N J E
 
 
 
Obavještavaju se građani općine Ključ da je u toku provođenje javne rasprave na Nacrt  Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
 
Nacrt  Odluke može se pogledati  na Oglasnoj ploči općine Ključ, ulaz u šalter sali uz mogućnost evidentiranja pismenih primjedbi u posebnu knjigu evidencije o javnim raspravama,  i u prostorijama   mjesne  zajednice  Ključ, te na web stranici općine Ključ,  www.opcina-kljuc.ba
 
Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove,  najkasnije do  
19.08. 2019
.godine, i mail adresu: sl.prostorno@gmail.com a Centralna javna rasprava po nacrtu odluke  bit će održana dana     21.08. 2019.
godine  (srijeda)  u 11 sati, u Sali Općinskog vijeća općine Ključ.
 
 
 
ET/
 
 
            Dostavljeno:                     PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.   JP RADIO Ključ           Šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne,
2.   Službi za DD                   imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
3.   a/a                                    _________________________________________           
                                                               Admir Šistek, dipl.ing.geod.