POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – JEDNA FAZA – JP CESTE FEDERACIJE BiH

posted in: Arhiva | 0

JP CESTE FEDERACIJE BiH objavljuje Poziv za dostavu ponuda – jedna faza sa sljedećim podacima:

Naziv projekta: “Projekat sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u F BiH”.

EBRD identifikacijski broj projekta: 47461

Država: Bosna i Hercegovina

Naziv tendera: Tender paket 3: Rehabilitacija ceste i tunela

ECEP: identifikacijski broj tendera: 9621345

Vrsta nabavke: Radovi

Metoda nabavke: Otvoreni tender, jedna faza

Naziv klijenta: Bosna i Hercegovina

Poslovni sektor: Promet

Vrsta obavijesti: Poziv za dostavu ponuda – jedna faza

Datum objave: 10/10/2019 10:26 (po londonskom vremenu)

Datum izdavanja: 10/10/2019 10:00 (po londonskom vremenu)

Datum zatvaranja: 02/12/2019 (po londonskom vremenu)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – JEDNA FAZA

Gore pomenuti Klijent namjerava iskoristiti dio sredstava kredita ili granta kojim upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj (u daljem teksu “Banka”) za gore navedeni projekat.

Dodatne finansijske pojedinosti su sljedeće:

Kredit broj: 47461

100% finansiran iz kredita EBRD-a.

Ugovori će biti finansirani sredstvima kredita / granta kojim upravlja Banka i biće otvoreni za firme iz svih zemalja. Klijent ovim putem poziva dostavljanje ponuda za gore pomenuti ugovor(e). Dodatni opis je sljedeći:

Rehabilitacija ceste i tunela na magistralnim cestama: M1.8, M4, M5, M15, i M16-2.

Očekuje se da Ugovor započne 24.02.2020. godine i traje oko osam (8) mjeseci.

Ovaj tender je podijeljen u šest (6) lotova.

Ponuđači se mogu nadmetati za maksimalno šest (6) lotova.

Lot 1: M4 Simin Han 1 – Donje Ceparde, rehabilitacija tunela Čaklovići

Lot 2: M1.8 Granica BH/HR – Lončari i Pelagićevo – Srebrenik, rekonstrukcija ceste

Lot 3: M1.8 Srebrenik – Šićki Brod, rekonstrukcija ceste

Lot 4: M15 Kamičak – Ključ, rekonstrukcija nakon pomjeranja ceste: Crljeni – Zgon i M15 Kamičak – Ključ, rekonstrukcija mosta preko rijeke Banjice

Lot 5: M5 Kaonik – Gromiljak, završetak rekonstrukcije Busovača – draga, Delfine krivine i Jehovac – Brestovsko

Lot 6: M16.2 Prozor – Jablanica 1, rehabilitacija tunela Jasen, Ustirama st. 17+686

Ovaj tender će biti proveden putem e-nabavke koristeći EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP).

Potencijalni učesnici koji su se registrovali na ECEPP i izrazili interes za ugovor mogu pristupiti dokumentima i zahtijevati pojašnjenja i dodatne informacije od Klijenta kroz ECEPP. Firme koje nisu registrovane trebaju se registrovati na ECEPP putem linka u nastavku: https://ecepp.ebrd.com/respond/PRN2RKV9KG

Sredstva kredita / granta kojima upravlja Banka neće biti korištena za svrhe bilo kojeg plaćanja osobama ili tijelima ili za bilo koji uvoz robe, ukoliko je takvo plaćanje ili uvoz zabranjeno odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija pod Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija ili po zakonu ili službenom propisu države Klijenta.

Adresa Klijenta:

Branislav Petrović

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.

Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 250 377; +387 33 563 453

E-mail: pit@jpcfbih.ba