Informacija o inicijativi vijećnika Adema Crnalića za izbor lokacije za izgradnju prihvatilišta pasa lutalica

posted in: Arhiva | 0

Ovim putem Vas obavještavamo da je Služba nakon javne rasprave za izbor lokacije za izgradnju prihvatilišta/skloništa pasa lutalica održane 01.04.2022.godine postupila po zaključcima iste. Aktom broj: 03-19-sl-23/22 od 04.04.2022.godine je zatražena saglasnost za izgradnju prihvatilišta pasa lutalica na lokalitetu Lanište … Continued