Opći podaci o općini Ključ

posted in: Geografski položaj | 0
Općina Ključ je smještena u sjeverozapadnom dijelu BiH, na samom jugo-istoku Unsko-sanskog kantona (geografske kordinate 44° 30’ – 44° 40’ SGS i 16° 30’-16°50’ IGD).
Površina općine Ključ iznosi 358 km2. Naselje Ključ je smješteno u kotlini na nadmorskoj visini 255 m na mjestu gdje rijeka Sana skreće prema sjeveru.
Na zavoju rijeke je klisura koja se nalazi između Ljubinskih planina, visokih 656 m i Breščice 582 m, na samom uzvišenju Sklopa.
Formiranje reljefa teritorije na kojoj se nalazi općina Ključ počinje od paleozoika, a završava se u kvadrantu u vrijeme nabiranja lanca Dinarskih planina.
Reljef je veoma raznolik i sastoji se iz niza brda i brežuljaka, planinskih padina, koje se blago spuštaju i čine velike kotline koje su ispresijecane riječnim tokovima Sane, Sanice i drugih manjih rječica.
Općina je stacionirana na važnom cestovnom pravcu M-5 Bihać – Sarajevo. Ovaj cestovni pravac je povezan sa Zapadnom Evropom preko Karlovca i Rijeke (Hrvatska).
Udaljenost općine Ključ u odnosu na veće gradove u okruženju je:
– 65 km od Banja Luke,
– 225 km od Sarajeva,
Ukupna dužina cestovnih pravaca iznosi 246 km od čega su: magistralni putevi 52 km, regionalni 82 km i lokalni 112 km.
Općinu sačinjava 41 naseljeno  mjesto, a centar općine je grad Ključ.
Općina Ključ graniči sa Bosanskim Petrovcem koji je povezuje sa Bihaćom i Drinićem, sa Sanskim Mostom u pravcu prema Prijedoru te sa Ribnikom, na putnom pravcu za Banja Luku prema Manjači kao i prema Mrkonjić Gradu i dalje u Sarajevo i u Hercegovinu.
Klima je umjereno kontinentalna sa toplim ljetima i snježnim zimama. Količina padavina iznosi 1.472 l/m2.