Članovi Kolegija Općinskog vijeća

posted in: Članovi kolegija OV | 0

Članovi Kolegija Općinskog vijeća su:  1. Fahrudin Ćemal – predsjedavajući Općinskog vijeća ( SBIH ), 2. Fadila Salihović – zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća ( SDP ), 3. Azra Kujundžić – predsjednica Kluba vijećnika SDP, 4. Elvir Risović – predsjednik Kluba … Continued

Kultura

posted in: Kultura | 0

JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ organizovana je kao samostalna, kulturno-obrazovna ustanova na nivou općine. Jačanje uloge JU i uključivanje kulturnog stvaralaštva (film, pozorište, muzički koncerti, muzičko obrazovanje, bibliotečka djelatnost, muzejska djelatnost, zaštita kulturnog naslijeđa, kulturno-umjetnički amaterizam, arhivska djelatnost) … Continued