Članovi Kolegija Općinskog vijeća

posted in: Članovi kolegija OV | 0
Članovi Kolegija Općinskog vijeća su: 
1. Fahrudin Ćemal – predsjedavajući Općinskog vijeća ( SBIH ),
2. Fadila Salihović – zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća ( SDP ),
3. Azra Kujundžić – predsjednica Kluba vijećnika SDP,
4. Elvir Risović – predsjednik Kluba vijećnika SDA,
5. Adem Crnalić – predsjednik Kluba vijećnika SBB,
6. Junuz Dedić – predsjednik Kluba vijećnika SBIH i A-SDA,
7. Nedžad Zukanović – Općinski načelnik općine Ključ,
8. Nevres Mešić – v.d. sekretar Općinskog vijeća i
9. Abdulah Šistek – sekretar Jedinstvemog općinskog organa uprave općine Ključ.