Održana Javna rasprava na Nacrt Strategije razvoja

posted in: Arhiva | 0

U četvrtak 12.12.2013.godine održana je centralna javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja općine Ključ za period 2014-2024. godine. Na izradi strategije razvoja angažovan je razvojni tim općine zajedno sa predstavniciima UNDP-a, pod čijim pokroviteljstvom se i pristupilo izradi strategije. Javna rasprava održana je u Sali općinskog vijeća te izazvala veliko zanimanje, s obzirom na veliko prisustvo građana i zaineresovanih subjekata.  Od strane predstavnika UNDP-ija prezentirana je Strategija razvoja plan aktivnosti za 2014. godinu sa planskim budžetskim okvirom kao i petogodišnji  sektorski planovi razvoja. 

Od strane prisutnih građana, vijećnika u općinskom vijeću i privatnih podzetnika iznesene su određene primjedbe ali je generalna ocjena da je općini neophodan jedan ovakav razvojni dokument. Strategija integriranog razvoja 2014-2024 godine ključni je strateško-planski dokument koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Razvojni tim općine Ključ primjedbe na Nacrt strategije primaće do narednog utorka. Iako je prvobitno bilo planirano, dokument Strategije razvoja neće biti usvojen u ovoj godini. Nakon konačnog mišljenja i saglasnoti UNDP-a, prijedlog Strategije naći će se na usvajanju tokom januarskog zasijedanja općinskog vijeća.