Otvoreno pismo predsjedniku Narodne skupštine RS

posted in: Arhiva | 0

U povodu pokretanja postupka ocjene ustavnosti statusnih obilježja općina u Federaciji BiH od strane predsjednika Narodne skupštine RS gospodina Igora Radojičića, Općinski načelnik općine Ključ uputio je Otvoreno pismo predsjedniku Narodne skupštine kojeg prenosimo u cjelosti:

 Imajući u vidu činjenicu da ste podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti obilježja, odnosno simbola općina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je naveden i Grb općine Ključ, što ste ocijenili kao obilježje u kojem se „ne mogu prepoznati svi građani i narodi u Bosni i Hercegovini“, naglašavam, prije svega, da sam iznenađen Vašom odlukom da pokrenete ovakav postupak, a zbog činjenice da to govori da, nažalost, niste dovoljno upoznati sa značenjem statusnih obilježja općine Ključ i sa namjerom njihovog usvajanja, jer statusna obilježja općine Ključ nemaju nikakvo nacionalno značenje, a posebno ako znamo da je u sastavu Općinskog vijeća općine Ključ, u sazivu Vijeća koji je usvojio Statut općine Ključ, bio i vijećnik gospodin Zdravko Stevandić, Ključanin srpske nacionalnosti, kome to, kao i ostalim Srbima i Hrvatima koji žive u Ključu nikada nije zasmetalo.

Gospodine Predsjedniče,

Napominjem da je članom 7. Statuta općine Ključ ( sada član 9. nakon utvrđivanja prečišćenog teksta ) propisano da se Grb općine Ključ sastoji iz srednjovjekovnog štita iznad kojeg je heraldički znak za prošlost. Unutar štita nalaze se simboli srednjovjekovnog grada Ključ, a sastoje se iz više tvrđava. Iznad srednje tvrđave je heraldički znak „Zlatni ljiljan“, a na njenoj plohi je ključ – simbol Grada. U donjem dijelu štita, u njedrima zlatnog klasja su sljedeći simboli: kružna pila, prorezani trupci, šuma, tvornica i dvije naše rijeke – Sana i Sanica.

            Gospodine Radojičić,

Pitam Vas da li se u pomenutom obilježju ili njegovom opisu nalazi bilo šta što ukazuje na jednonacionalno, vjersko ili drugo obilježje koje bi imalo za cilj diskriminaciju drugih naroda!? Ako je to tako onda se kao logičnim nameće pitanje: „Koji je to narod, nacionalna ili vjerska skupina preferirana u statusnim obilježjima općine Ključ!? Duboko sam ubijeđen da heraldički znak, ključ, klasje, kružna pila i drugi elementi ne predstavljaju nacionalno, vjersko, a niti bilo koje drugo statusno obilježje bilo koje nacionalne ili vjerske skupine u Bosni i Hercegovini.

Gospodine Predsjedniče,

 Nimalo ne sumnjam u to da se zalažete za vladavinu prava, odnosno jednakopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini, ali me iskreno zabrinjava činjenica da Vas, kao jednog od vodećih ljudi u RS, ne zabrinjava činjenica što taj Entitet u svom nazivu sadrži odrednicu „Srpska“, što u startu isključuje sve druge narode, odnosno nacionalne skupine u tom Entitetu. Stoga, koristim priliku da Vas podsjetim da je i RS područje koje pripada svim njenim građanima koji na tom području žive, što smo se nedavno podsjetili kada smo obilježavali Dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji je rezultat poznate Deklaracije usvojene na zasjedanju ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu.

Pored toga, zabrinjava i činjenica da Vi, kao predsjednik zakonodavnog tijela RS, vodite računa o ustavnosti statusnih obilježja općina u Federaciji Bosne i Hercegovine pored toliko problema sa kojima se svi susrećemo u praktičnom radu na našim pozicijama, pa tako i vi, političari u RS.

            Gospodine Predsjedniče,

            Duboko sam ubijeđen da biste, kao elokventan političar i, uostalom, kao predstavnik srpskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarili daleko bolje političke rezultate na sljedećim izborima kada biste vodili političku borbu za bolji život, prije svega materijalni, svih Srba na području Bosne i Hercegovine, nego što ćete to ostvariti borbom protiv „diskriminacije“ Srba u statusnim obilježjima općine Ključ. Meni kao Općinskom načelniku općine Ključ čini zadovoljstvo da Vas mogu obavijestiti da Srbi u općini Ključ nisu diskriminirani, da su oni jednakopravni građani u svim postupcima pred Organom uprave općine Ključ, da na području općine Ključ niko ne razbija stakla na prozorima, niti vrši druge napade na pravoslavne i druge vjerske objekte, niti se uništavaju nadgrobni spomenici, da srpska djeca bez straha i diskriminacije pohađaju nastavu u našim školama itd.

            Razočaravajuće je to da naše mlađe generacije ne mogu živjeti bez nacionalnih netrpeljivosti ako visoko rangirani političari u Bosni i Hercegovini nastupaju na način kako Vi u ovom slučaju nastupate. Nažalost, sa nacionalnim podjelama koje su duboko fiksirane u glavama nekih naših političara naše mlađe generacije neće moći rasterećeno koračati ka boljoj budućnosti, ka izgradnji ekonomski stabilne i održive Bosne i Hercegovine.

            Gospodine Predsjedniče,

            Ako već govorimo o bilo kakvim moralnim principima onda moramo konstatovati da je žalosno to da Vi, kao predsjednik NSRS, niste uputili izvinjenje žrtvama srpskog zločina u Prijedoru, čiji posmrtni ostaci se iskopavaju iz masovne grobnice „Tomašica“ kod Prijedora, čije posmrtne ostatke neprestano pronalazimo na području Istočne Bosne i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. A mi Ključani dobro znamo šta znači preživjeti zločin, jer su upravo Srbi i na području općine Ključ počinili nezapamćen zločin nad Bošnjacima i Hrvatima na ovom području.

            Stoga, ističući činjenicu da nijedan zločin ne smije proći nekažnjeno, niti se zločin smije zaboraviti, naglašavam da svi mi, narodi u Bosni i Hercegovini, s tim teretom bliske prošlosti, moramo ići naprijed i graditi Državu u kojoj svi živimo.

Gospodine Predsjedniče,

            Izražavam žaljenje zbog ovog Vašeg poteza, pa zbog toga naglašavam da je ovakvo ponašanje nedopustivo, jer Ključani nisu opterećeni nacionalnim, vjerskim i drugim fiksiranim podjelama u Bosni i Hercegovini, mi smo opredijeljeni za jačanje veza i odnosa sa svima koji će nam pomoći da zajedno izgradimo bolji život i materijalni položaj naše djece koja će dalje, ako Bog da, živjeti u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li ona bila iz Ključa, Banja Luke, Prijedora, Bosanske Gradiške, Zvornika, Sarajeva ili nekog drugog mjesta u Bosni i Hercegovini.

            Pored navedenog, izražavam nadu da ćemo u budućnosti ostvariti dosta bolje veze i da ćemo zajednički pomoći Srbima i drugima u Ključu, a tako i Bošnjacima i drugima u Banja Luci.

Primite iskrene izraze poštovanja uz srdačne pozdrave.

S poštovanjem !

Općinski načelnik

Nedžad Zukanovi, prof.