Posljedice poplava po mjesnim zajednicama općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Prema posljednim podacima Civilne zaštite i zaštite od požara Općine Ključ u mjesnim zajednicama općine evidentirano je sljedeće stanje :MZ Biljani -evakusiano 10 kuća (25 stanovnika), dva pomoća objekta sa stokom ; MZ Donja Sanica– evakuacija stoke iz jednog pomoćnog objekta, ugroženo 6 stambenih objekata ; MZ Kamičak, naselje Donji Kamičak- ugroženo 30 domaćinstava sa pomoćnim objektima, komplet naselje pod vodom, izvršene evakuacija stanovništva ; MZ Humići- pod vodom 10 kuća sa pomoćnim objektima i stokom, izvršena evakuacija stoke iz 4 pomoćna objekta ; MZ Velagići – ugroženo 30 kuća sa pomoćnim objektima, polavljena 1 kuća i pomoćni objekat; MZ Sanica – od 30 do 40 kuća pod vodom sa pomoćnim objektima, policija izvršila evakuaciju jedne ženske starije osobe ; MZ Velečevo -ugroženo 15 kuća sa pomoćnim objektima, u 5 kuća ušla voda ; MZ Dubočani- ugroženo 30 kuća sa pomoćnim objektima, 10 kuća ušla voda, evakuisane dvije štale sa stokom ; MZ Ključ– Mehmedagići, ugroženo 15 kuća sa pomoćnim objektima, Ulica Dubočanska ugroženo i polavljeno 8 kuća sa pomoćnim objektima, Ulica Humićka ugroženo 6 kuća od čega su dvije poplavljene, 30 kuća u MZ Ključ sa ostalim zaseocima ugroženo 30 kuća sa pomoćnim objektima, voda ušla u 10 kuća; MZ Zgon-Crljeni– ugrožena 2 pomoćna objekta iz kojih je evakuirana stoka