Općinsko vijeće usvojilo nacrt Budžeta općine Ključ za 2015.godinu

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u ponedjeljak svoju dvadeset i treću redovnu sjednicu. Dnevni red sjednice usvojen je u predloženom obliku, bez izmjena i dopuna a sadržan je u dvanaest tačaka. Vijećnici su na samom početku otvorili dugu polemiku kod Izvještaja o izvršenju zaključaka sa prethodne sjendice. Kako se čulo sa govornice, mnogi vijećnici izrazili su nezadovoljstvo sporim sprovođenjem zaključaka pa i odluka vijeća. Kod tačke Izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci tekuće godine, predsjednik Komisije za Budžet, Ibrahim Zukanović izvjestio je kako je Komsija zasijedala po ovom pitanju te da je njihov stav da se već trebao uraditi rebalans Budžeta i povesti računa o utrošku budžetskih sredstava. Od predlagača materijala dobili su informaciju da će rebalans biti urađen u jedanaestom mjesecu. Predsjednik Komisije je i istakao činjenicu da su izvorni prihodi u suficitu od 1,1% posto ali grantovi i potpore viših nivoa vlasti nisu ostvareni prema planu što čini veliki deficit.

Prema izvještaju, u pomenutom periodu ostvareni su prihodi i primci u budžetu u iznosu od 2.798.900,46 KM . Ukoliko se u obzir uzme Plan budžeta za prvih devet mjeseci, ostvareni prihodi iznose 76,00 %. Ukalkulisani rashodi i izdaci u istom periodu su iznosili 2.943.159,18 KM ili 67,75 % u odnosu na Plan budžeta.
Kako su pomenuli vijećnici SDA i S BiH stranke,  Risović Elvir i Ćemal Fahrudin neozbiljno je bilo razmatrati ovaj izvještaj s obzirom da nije usvojen prethodni Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci i da je do sad trebao biti ponuđen rebalans Budžeta. I pored toga izvještaj o utrošku Budžeta za prvih devet mjeseci dobio je podršku većine.
Potom je jednoglasno usvojen Nacrt budžeta za 2015. godinu koji je predviđen u iznosu od 4.004.620,00 KM. i manji je u odnosu na ovogodišnji iznos Budžeta.
Vijećnici su potom usvojili i Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava i građevinskog materijala na ime pomoći vlasnicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Ključ, kao i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava za sanaciju šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda – poplava.
 
Prilog: Radio Ključ