Usvojen rebalans Budžeta općine Ključ za 2014

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u utorak 02.12.2014.godine svoju XXIV sjednicu. Na dnevnom redu našlo se sedam tačaka . Na samom početku sjednice Nermin Kapetanović, šef službe za imovinsko-pravne poslove općine Ključ je povukao sa dnevnog reda tačku 5. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Ključa za period 2011.-2031.godina, sa Odlukom o provođenju Urbanističkog plana grada Ključa (Izmjene i dopune UP 2003-za period 2011-2031 godina).Nakon odgovora na vijećnička pitanja i izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice vijećnici su raspravljali o najbitnijoj tački sjednice rebalansu Budžeta za ovu godinu.Iako vijećnici SDA nisu dali svoju podršku rebalasnu isti je usvojen sa 15 glasova ZA. 

Općinski načelnik Nedžad Zukanović izrazio je zadovoljstvo usvajanjem rebalansa budžeta jer su istim između ostalog predviđena sredstva za nabavku vozila za dijalizne pacijente u iznosu od 12.000 KM, kao i 14.000 KM za kupovinu predajnika za JP" Radio Ključ" . Prema riječima Nijaza Delića, šefa službe za Finansije općine Ključ dio sredstava  od prometa nekretnina je usmjeren na sufinansiranje raznih projekata koje realizuje Općina Ključ. Tokom sjednice najavljeno je da će se na narednoj sjednici Vijeća naći i Budžet za 2015 godinu s obzirom da je sva potrebna procedura završena.