Uspostavljena odlična saradnja općine Ključ i UNDP-a , realizuju se mnogobrojni i značajni projekti

posted in: Dijaspora | 0

Općina Ključ ostvarila je izuzetno dobru saradnju sa UNDP-om.Zahvaljujući tome u toku ove godine počela je realizacija projekata od velikog značaja za razvoj lokalne zajednice koji se nalaze u Strategiji razvoja općine Ključ 2014/2023 godina. Projekti su raznovrsni i obuhvataju značanje infrastrukturne radove u Ključu kao i povezivanje lokalne zajednice i dijaspore. U ovoj godini očekuje se završetak projekta „Dogradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni u Velagićima“ u iznosi od 48.453,80 koji finasira Švicarska agencija za razvoj SDC i UNDP a sufinansira općina Ključ u iznosu od 28.969,20 KM.

Također u 2014 godini općina Ključ je počela sa realizacijom projekta „Razvoj lokalne zajednice u saradnji sa migrantima“ čija je vrijednost 57.600 KM , a koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava I izbjeglice Bosne I Hercegovine, Vlade Svicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH).Projekat sufinasira općina Ključ sa 8.520,00 i ključka dijaspora sa 15.000,00. Cilj ovog projekta je povezivanje i uspostavljanje povoljnog okruženja za migrante koji su spremni da promovišu i aktivno podržavaju razvoj svoje zemlje.Kroz  projekat je između ostalog nabavljeno za 10 korisnika koji su se prijavili na raspisani javni poziv, sadni materijal i sva potrebna oprema za sadnju 2 duluma maline po korisniku uz  sufinansiranje dijaspore u iznosu od 30%, a počelo je i sa emitovanjem ciklusa specijalih emisija namijenjenih našim sugrađanima u dijaspori u programu  Radio Ključa.Također kroz ovaj projekat izvrišiti će se nabavka 5 drvenih štandova za iszalaganje poljoprovrednih proizvoda i ostalih proizvoda iz kućne radinosti Ključa te će biti izrađena baza podataka ključke dijaspore s ciljem unapređenja ,međusobne saradnje.
U  EU programu oporavka od poplava koji implementira UNDP sa područja općine Ključ uvršteni su slijedeći objekti Mješovita srednja škola , OŠ Sanica i područna škola Biljani sa sanacijom temelja. Iznos predviđen za ove radove je cca 500.000,00 KM.Ovaj projekat implemenitira UNDP, a finansira EU.
Iz istog programa sanirano je i vodovod u Banjici sa iznosom od 33.500,00 KM.
Od strane UNDP završava se i projekat rekonstrukcije i ugradnje mjernih sistema u zonama vodovodne mreže općine Ključ. Iznos ovog projekta je 46.000,00 KM.
UNDP će također pružiti tehničku pomoć za Službu civilne zaštite općine Ključ opremanjem sa određenom opremom.
Općina Ključ je prema UNDP uputila i zahtjeve za sanaciju klizišta u naselju Rejzovići, Hadžići i Crljeni. Trenutno UNDP radi ispitivanja terena a mi se nadamo da će biti odobrena i sredstva za izvođenje radova.
Iz svega navedenog vidljivo je da je u toku ove godine urađen veliki dio posla, a sve zahvaljujući dobroj saradnji općine Ključ i UNDP-a koja je rezulta predanog rada i zalaganja uposlenika Organa uprave na čelu sa Općinskim načelnikom Nedžadom Zukanovićem.Predstavnici UNDP-a su u više navrata istakli izuzetnu efikasnost u radu i pošitvanje zadanih rokova  u izvršavanju svojih obaveza uposlenika općine Ključ u njihovoj dosadašnjoj saradnji što ih svakako stavlja ispred drugih općina.
Prema nezvainičnim informacijama saradnja općine Ključ i UNDP-a će biti nastvaljena i u narednoj godini. Iako se još uvijek nezna o kojim projektima je riječ sigurno je da će svoje mjesto među njima naći oni čija realizacija je najpotrebnija za razvoj i unapređenje našeg grada.
 
Prilog: Radio Ključ