Fond za zaštitu okoliša F BiH odobrio sredstva za implementaciju još jednog za općinu Ključ veoma značajnog projekta

posted in: Dijaspora | 0

Prošle sedmice Općina Ključ potpisala je Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH radi realizacije projekta „Čišćenje potoka od nanesenog ambalažnog otpada i sječenja šiblja u priobalnom pojasu“ u iznosu do 50.000 KM a u sklopu realizacije programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014.godinu iz sredstava Fonda.  Ovim projektom bit će obuhvaćeno čišćenje 7 potoka i to: Jarički potok u dužini od 500 metara, Biljanska rijeka 350 metara, Kalajdžića potok u dužini od 300 metara, Ižnica 550 metara, Alaginac 700 metara, Vukovski potok 800 metara i Sanička rijeka u dužini od jedog kilometra.

Realizacija ovog projekta uveliko će doprinjeti  boljem protoku vode u koritima potoka, a samim tim će se preventivno djelovati na smanjenje opasnosti od poplava.  Već su poduzete aktivnosti oko odabira izvođača radova koji će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako je, uostalom i precizirnao ugovorom, te se ubrzo očekuje implementacija ovog projekta.