Općina Ključ pomogla nabavku vozila za hemodijalizu i nabavku vozila za vatrogasnu jedinicu općine Ključ

posted in: Dijaspora | 0

U proteklih nekoliko sedmica u Ključu su uspješno završene dvije veoma vrijedne akcije nabavke vozila za preduzeća od šireg društvenog značaja. Naime, zahvaljujući dobroj organiziranosti ključana u Švicarskoj, a ponajviše Samiru Kozarcu donirano je vatrogasno vozilo za ključku Vatrogasnu jedinicu. Riječ je o terenskom interventom vozilu za gašenje požara sa zapreminom od dva kubika. Iako je nešto starije (‘83 godište) vozilo je odlično servisirano i u odnosu na vozila kojima raspolaže Vatrogasna jedinica Ključ prilično novo. 

Evo šta je u povodu ove donacije kazao Atif Delić komandir Vatrogasne jedinice Ključ: 

Pored ovog, kupljeno je novo namjensko vozio za hemodijalizu i potrebe pacijenata Ključkog Doma zdravlja. Akciju prikupljanja novčanih sredstava je još u maju 2013. pokrenula pacijentkinja Nermina Krivić zajedno sa Crvenim križem općine Ključ, preko kojeg je prikupljeno 11.604 KM. Potom se u realizaciju ovog projekta svesrdno uključila i općina Ključ na čelu sa prof. Nedžadom Zukanovićem koji je preko kantonalnog ministarstva zdravstva obezbijedio 20.000 KM za nabavku vozila. Općinsko vijeće općine Ključ jednoglasno je podržalo odluku da se za nabavku ovog vozila izdvoji 12.000 KM, što je po prvi put nakon rata da lokalna zakonodavna i izvršna vlast direktno pomaže Domu zdravlja. Nermina Krivić pacijentkinja je koja na dijalizu ide već više od trideset godina:  

 

Vozilo će se koristiti isključivo za prevoz pacijenata na hemodijalizu do Kantonalne bolnice u Bihaću. Trenutno je u Ključu četvero pacijenata koji tri puta sedmično idu na dijalizu, te jedan pacijent iz Bosanskog Petrovca. Dosadašnje kombi vozilo koje se koristilo za hemodijalizu poptpuno je dotrajalo. Zahvalnicu svim učesnicima akcije nabavke vozila uputio je i v.d. direktor Doma zdravlja Ključ doktor Emil Koljić: 
Za uvoz Vatrogasnog vozila iz Švicarske u našu zemlju u potpunosti se pobrinula Općina Ključ koja je podmirila troškove transporta i obezbjedila vozače a prema riječima Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića na ovom se neće stati kada se radi o obnovi vozila u ovim ustanovama. 
 
 

 

More text goes here.

 
Izvor: www.media-kljuc.ba