Održana XXII sjednica OV Ključ: Stipendije za sve ključke studente

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ danas je održalo XXVII redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano i usvojeno 15 tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice Fahrudin Ćemal, vijećnik SBiH tražio je da se na sjednici raspravlja o problemu zdravstvene zaštite građana Ključa na relaciji Dom zdravlja Ključ-Opća bolnica Sanski Most-Kantonalna bolnica Bihać.Inicijativa vijećnika Ćemala razmatrana je u sklopu 3 tačke dnevnog reda Izvještaj o izvršenju zaključaka sa prethodne sjednice vijeća.Vijećnici su se složili da je problematika zdravstvene zaštite  sigurno jedan od najvažnijih problema sa kojim se suočavaju naši građani i da je hitno potrebno djelovati u pravcu njegovog rješavanja. Na prijedlog Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića usvojen je zaključak da Radna grupa koju je još ranije formiralo Općinsko vijeća u sastavu Načelnik, presjedavajući OV, direktor i predsjednik u pravnog odbora Doma zdravlja Ključ i sekretar OV nastavi da radi započeti posao na rješavanju ove problematike.

 S tim u vezi je istaknuto da će Radna grupa u narednom  periodu  održati niz sastanaka sa osobama koje su nadležne za rješavanje ovog problema dok će se na narednoj sjednici vijeća o istoj problematici raspravljati u sklopu posebne tačke dnevnog reda.Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o visni i broju stipendija studenata u školskoj 2014/2015. Iako je prvobitno bilo planirano da stipendije dobije 50 studenata na inicijativu Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića, a uz saglasnost vijeća i ove godine Općina Ključ će stipendirati sve studenta koji su aplicirali za stipendije i koji ispunjavaju uslove konkursa, njih ukupno 71. Visina stipendije za ovu šklosku godinu je 600,00 KM po jednom studentu.U sklopu ove tačke istaknuto je kako u narednoj godini treba razmotriti mogućnost da se visina stipendije koju studentima daje općina Ključ izjednači sa visinama stipenedija u drugim općinama kantona gdje ona u prosjeku iznoso oko 100,oo KM mjesečno kako ključki studenti ne bi bili uskraćeni jer dobijanjem stipednije općine Ključ  gube pravo da apliciraju na druge pozive za dodjelu stipendija.Na današnjoj sjednici usvojen je i Program održavanja javne higijene i gradu i MZ Sanici za ovu godinu kao i Izvještaj o provođenju Odluka o provedbi Urbanističkog plana grada Ključa i Prostornog plana općine Ključ za 2014 godinu.do kraja sjednice vijećnici su usvojili i Izvještaj o implementiranim projektima nevladinih organizacija koji su finansirani iz Budžeta općine. U Budžetu općine Ključ za 2014.godinu planirano je 5.000 KM za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija putem javnog poziva i iz tih sredstava je finasirano ukupno 5 projekata.

 

     

Prilog: Radio Ključ