OBAVJEŠTENJE

posted in: Arhiva | 0

Obavještavaju se pravna i fizička lica koja imaju registrovanu obrtničku djelatnost da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo JAVNI POZIV za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ i JAVNI POZIV za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015.godinu.

 
 
 
Od ukupnog iznosa grant sredstava u 2015. godini, najviše sredstava, u iznosu od 1.400.000,00 KM, namijenjeno je za jačanje konkurentnosti MSP-a kroz povećanje produktivnosti, unapređenje razvojnog potencijala, odnosno, stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz povećanje gospodarskih aktivnosti, kao i jačanje izvoznih kapaciteta i 700.000,00 KM za novoosnovane subjekte malog gospodarstva.
Za ova grant sredstva mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva s većinskim privatnim vlasništvom državljana Bosne i Hercegovine, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i deficitarna zanimanja, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika i obrazovne institucije.
Prilikom raspodijele sredstava prednost će imati subjekti malog gospodarstva registrirani na područjima pogođenim elementarnim nepogodama u 2014. godini.
 
Pored grant sredstava, ovo resorno ministarstvo danas je objavilo i natječaj za kreditna sredstva za razvoj poduzetništva i obrta na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.
 
Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.
 
Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita je 400.000,00 KM.
 
Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba, a krajnji rok za dostavu prijava je 18.09. 2015. godine.
 
 
                    Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove