Interni oglas za prijem namještenika

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 18. tačka 6. članom  22. tačka 3., članom  23a tačka 8, Pravilnika … Continued