Općina Ključ prva u USK dobila Okolinsku dozvolu

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ je dobila od Federalnog ministarstva okoliša i turizma Okolinsku dozvolu za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih  regionalnom  konceptu odlaganja otpada na lokalitetu „Peći". Sam proces dobijanja dozvole trajao je godinu dana, a istom je prethodila izrada Studija utjecaja na okoliš i Plana upravljanja otpadom nakon čega je 2015. godine općina Ključ, kao vlasnik deponije podnijela zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za ocjenu Studije. 

U svrhu uključivanja javnosti, a u skladu sa Zakonskim propisima, održana je javna rasprava dana 12.06.2015. godine u zgradi općine Ključ, sa početkom u 11:00 sati. Studija procjene utjecaja na okoliš je bila dostupna javnosti u prostorijama Federalnog Ministarstva, kao i na web stranici ministarstva. Nakon svih revizija i procjena Federalno ministarstvo okoliša i turizma je utvrdilo da predloženo postrojenje neće prouzrokovati negativne uticaje na okoliš ako se pridržava određenih mjera za zaštitu okoliša i izdalo je danas općini Ključ Okolinsku dozvolu na pet godina. Naša općina je prva u USK koja je dobila Okolinsku dozvolu i prema riječima Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića sa ovim smo potvrdilili svoju namjeru da nastavimo da djelujemo kao ekološki osviještena općina.

Prema informacijama iz JKP “Rad” Ključ dobijanje Okolinske dozvole prevashodno ima za cilj da u narednih pet godina u skladu sa zakonskim odredbama zatvori deponiju Peći, a da se smeće odvozi na Regionalnu deponiju koja se planira izgraditi za Unsko-sanski kanton.

Izvor: www.media-kljuc.ba