Sanacija poplava na dionici Kamičak-Ključ

posted in: Arhiva | 0

 

Općinski načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović danas je bio domaćin delegaciji timova koji će realizovati nedavno potpisan Ugovor – Radovi na sanaciji regionalne infrastrukture: cesta M15_004, Kamičak – Ključ / Sanacija škarpe iznad i ispod nivelete ceste. 

U ime naručioca i finansijera projekta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva lokacije je, sa svojim saradnicima, obišao ministar Šemsudin Dedić, istaknuvši da je ministarsvo imalo sluha za molbu upućenu od strane Općine Ključ vezano za sanaciju nastalih šteta od poplava i da će i ubuduće biti partner Općini u realizaciji projekata od općeg interesa.

Gospodin Dedo Pjanić, direktor JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo je, ispred implementatora i krajnjeg korisnika, istakao važnost navedene komunikacije i plan radova. Izvođač radova je firma HP Investing d.o.o. Mostar, a podizvođač Divel d.o.o. Sanski Most, čiji predstavnici su takođe boravili danas u Ključu.

Nadzor je povjeren konzorciju "Divel-Design & QC" d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 851.738,21 KM i ovo predstavlja jedan od najvećih projekata na području općine Ključ, istakao je Premijer USK, gospodin Izudin Saračević i naglasio opredjeljenost Vlade USK u učešću i realizaciji projekata na području Ključa. Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana od datuma početka radova.

Općinski načelnik Nedžad Zukanović se zahvalio prisutnim na angažmanu u stvaranju boljih uslova života na području naše općine i još jednom izrazio zadovoljstvo početkom radova i realizaciji potpisanog Ugovora, a u okviru sanacije poplava na području općine Ključ.

 

 

 

 

More text goes here.