Počela implementacija projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”

posted in: Arhiva | 0

U Ključu, dana 21. aprila 2016. godine, otpočela je implementacija UNDP-ovog projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)“ uz podršku Vlade Švicarske i Vlade Švedske, zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Predstavnica UNDP-a Dijana Šilić i koordinatorica projekta Azra Kujundžić posjetile su šest mjesnih zajednica Ključ, Krasulje, Velagići, Sanica, Biljani i Humići koji su izabrani da učestvuju u projektu vrijednom 14,3 miliona KM. Razlog posjete je upoznavanje sa glavnim elementima realizacije projekta.
Projekat ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.